Kelloggsville Public Schools

Skip to main content
Main Menu Toggle
Parents » Parent English Program

Parent English Program

Dear Parent,


The Parent English Program will begin again on January 27, 2020 from 5:30 p.m. - 8:00 p.m.  All of the meetings will be held at Kelloggsville High School (4787 Division Ave.).  The new entrance to the high school is off of Division St.  Please park in the parking lot in front of the school and enter through the main doors.  


This program will help both parents and school-age children to learn English, become better readers, and gain an understanding of school materials and strategies.


Each week parents and children will spend time learning together.  Then, parents will have an opportunity to study English in a small group and on the computer while children have time to play in the gym, play games, and/or do craft projects with a teacher.


We look forward to being with you during this program.


Please email Susan Faulk if you have questions or are planning to attend:  sfaulk@kvilleps.org

Estimados Padres/Guardianes:


La nueva sesión del programa de Ingles (PEP) empezara el 27 de enero, 2020 a las 5:30 de la tarde.


Cuando:  Cada lunes, de 5:30 de la tarde a las 8:00 de la noche.


Donde:  En la high School 4780 Division St. (Estacione su auto en frente del la escuela en la entrada de la calle Division.  Entre a la escuela por la puerta central).


La enseñanza tiene:  

Tiempo en la computadora

Tiempo de instrucción aprendiendo el idioma

Actividades que dan oportunidades a los padres  como aprender y jugar con sus hijos.  


Por favor acuérdese que solo niños que están en nuestras escuelas ahora

pueden venir con usted a las clases.

Kính gửi quý phụ huynh


Lớp dạy tiếng anh sẽ bắt đầu lại vào ngày 27 tháng Giêng

 năm 2020, vào lúc 5:30 p.m - 8:30 p.m. Xin vui lòng đậu xe trước cổng chính của trường và đi vào cổng chính.  Mọi chi tiết và thông tin ở Kelloggsville High School : 4787 Division Ave.   Số điện thoại : 616-532-1570.

Chương trình này sẽ giúp quý phụ huynh và học sinh học tiếng anh, giúp đỡ đọc được tốt hơn và hiệu biết hơn.

Mỗi tuần quý phụ huynh và học sinh sẽ cùng học với nhau. Sau đó phụ huynh sẽ có cơ hội để học tiếng anh cùng với một nhóm nhỏ và dùng máy tính.

Chúng tôi mong muốn đườc gặp quý phụ huynh vào buổi học đầu tiên.

  • Chương trình dạy tiếng anh hoàn toàn miễn phí.